top of page

פסג"ה אשדוד

מעוף הוקמה כמרחב למיזמים מחוללי השפעה, מרחב יוקרתי וייחודי לאנשי חינוך מובילים, מנוסים ומקצועיים בעלי הנעה פנימית. המרחב מציע תכנית מואצת ליזמים אשר יפעלו בשדה החינוכי, מטרתה לתת בידי היזמים הנבחרים את הידע והיכולת להוביל את הרעיון שלהם לתוצר שניתן להפיצו וליישמו כך שיתרום וישפיע על שדה החינוך. התכנית כוללת הכשרה מקפת, הכרה בשעות פיתוח מקצועי וליווי אישי צמוד, מותאם ומקיף

מעוף.png
יזמות

פסג"ה אשדוד – מרכז יצירה פיתוח ועשייה

אנו מפתחים מוצרים לטובת השדה החינוכי ומזמנים במת ייצור לאנשי חינוך - יזמים המבקשים להפוך רעיון למוצר

ערכת קלפי שיח

ערכת שיח זו  נוצרה במטרה לקדם שיח רגשי בקרב מורים

הערכה נבנתה לשיח בהקשרים שונים: מורים חדשים, צוותי מקצוע, מחנכים ועוד. בתקופות של שינוי, מעבר, חוסר וודאות עולה הצורך ליצירת שיח ומרחב בטוח שמאפשר תמיכה והעצמה למורה כבסיס להפקת תובנות אישיות ומהן- לשינוי המתבקש

מוצר חדש על המדף

bottom of page