top of page
מרכז פסגה.png
pisga-logo-finall-no-text.jpg

התפיסה החינוכית

העוגנים: פדגוגיה איכותית ומנהיגות חינוכית

עקרונות עבודה: מקצועיות ורלוונטיות, חדשנות ויזמות

ה'מה', 'למה' ו'איך' של מרכז הפסג"ה

פיתוח מקצועי כתפיסה צד 1.jpg
מפה עם סמלים.jpg
ביקור מנכל משרד החינוך.jpg

מר שמואל אבואב סיכם את ביקורו במרכז פסגה אשדוד

אני רוצה להודות לך על ההזדמנות המיוחדת של להתארח פה

,זה לא רק מקום שיש בו שאיפה של אסתטיקה ועיצוב מאוד מיוחד. יש פה גם תוכן שעולה בקנה אחד עם העיצוב הפיזי של המקום כל פינה יש בה חשיבה מקדימה אבל גם תבונה מכוונת של השפעה פדגוגית שתביא ,באם רואים הכל אסתטי הכל יפה מעוצב מאוד מיוחד – אבל יש פה חשיבה .יש פה התחדשות מאוד

מעניינת של הפסגות

למידע נוסף

מרכז סימולציה

התחדשנו במרכז סימוליה מקרוב ורחוק

(פנים אל פנים או מקוון) לצוותים חינוכיים, מנהיגות וצוותי ניהול

מרכז פסג"ה ניסוי

אנו בוגרי מסלול מנהרת הרוח של

אגף מו"פ, משרד החינוך ביוזמה

"העוצמה שבאדוות"

2%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C_edited.png
bottom of page