top of page
מוקטן פלקט חדש.jpg

?מתודות- לשם מה

שימוש במגוון מתודות יאפשר ללומדים חווית למידה פעילה המעניקה
משמעות לנלמד ומביאה להפנמה ויישום משמעותיים יותר. המודלינג
יהווה מקור השראה להעשרת התהליך החינוכי ולקידום. התלמידים
במוסדות החינוך

.אנו בצוות הפסג"ה לשירותך ולרשותך

.נשמח ללוות בשיח, ייעוץ , תכנון משותף, הדגמה ועוד ועוד- במה שתרצו/ תצטרכו

פנו אלינו ותענו בשמחה

צוות הפסג"ה איריס אלבז, רונית מנדלייב,רחלי אביב

?למידה על למידה לשם מה

מוקטן פלקט חדש.jpg
bottom of page