top of page
צוות הפסגה במרכז לחדשנות1 (1).jpg

הנבחרת 

צוות הפסג"ה פועל בשבעה מרחבי מומחיות, נותן שירות, מלווה, מוביל ומקדם תהליכים חינוכיים רבים ומשמעותיים

ניתן לקבל שירות, ליווי וייעוץ, ומגוון מענים אחרים בצוותי מרחבי המומחיות

מרחב יזמות ומנהיגות

מרחב פיתוח פדגוגי

מרחב מסגרות למידה

מרחב חדשנות טכנולוגית

מרחב מע"מ לקהילה

מרחב אוריינות חזותית

מרחב הערכה

גם אנחנו לומדים דרך הידיים! צוות הפסג"ה צועד צעד נוסף קדימה- אל מרחבי המייקרים. אז מה זה מייקרים בכלל? במרחבי מייקרים לומדים דרך עשייה, התנסות ממוקדת מוצר שמאפשרת ניסוי, תהייה וטעייה. התהליך משלב שימוש בטכנולוגיה ורכיבים אלקטרוניים . בסדנה שהעביר שראון פז הצלחנו להרכיב מכונה מציירת בכוחות עצמנו.. היה מרתק!
bottom of page