top of page
89a50a5042ed03f174c0007ae43e2ca7.jpg

מסמך פיתוח מקצועי – נהלים והנחיות הליכי הפיתוח המקצועי הנם אבני היסוד בפיתוח הפרופסיה של עובדי ההוראה, בשכלול המקצועיות ובשמירה על עדכניות, התחדשות ועמידה ביעדים. מאמצים ומשאבים רבים מושקעים כדי לייצר ולזמן עבורכם את מסגרות הלמידה רלוונטיות, משמעותיות ומקצועיות ביותר עבורכם כדי לאפשר לכם להתמקצע, להתנסות, לרכוש מיומנויות ובכך להשפיע על טיוב תהליכי ההוראה-למידה, לקדם הישגים ולקיים תהליכים משמעותיים

 דרישות פדגוגיות            

דרישות פדגוגיות /זאב אלדר              

bottom of page