top of page
שקופית4

שקופית4

Describe your image.

שקופית42

שקופית42

שקופית6

שקופית6

שקופית8

שקופית8

Describe your image.

שקופית32

שקופית32

Describe your image.

שקופית10

שקופית10

Describe your image.

שקופית18

שקופית18

Describe your image.

שקופית53

שקופית53

קלפי הידידות
 

בשיתוף פעולה ייחודי עם עמותת ״ידיד לחינוך״ , פותחה ערכת קלפים המיועדת לטייב את המפגש של מתנדבי העמותה על ילדים וילדות. בערכה הנחיות וסדרה של תמונות, פתגמים ושאלות המזמנים שיחה מקרבת לבבות בין המתנדב/ת לילד כפתיח או סיכום של מפגש

bottom of page