top of page

פסג"ה אשדוד מקימה מרחב למיזמים מחוללי השפעה לאנשי חינוך מובילים, מנוסים ומקצועיים בעלי הנעה פנימית. המרחב – תכנית מואצת ליזמים אשר יפעלו בשדה החינוכי
 

מטרתה
 לתת בידי היזמים הנבחרים את הידע והיכולת להוביל את הרעיון שלהם לתוצר שניתן להפיצו , ליישמו אשר ישפיע על מערכת החינוך

6יזמות
חינוך ליזמות
היזם
חממה ליזמות מבית מאיצים בחינוך
bottom of page