top of page

פיתוח עתודה מנהיגותית

השנה נרחיב את המהלכים שהתחלנו ואיתם גם את מעגלי השותפויות המקצועיות

מסגרות הפעולה של מרחב המנהיגות בשנת תשע״ח

גננות מובילות שנה ג׳ - העמקת המקצועיות והפעולה באשכולות בגני הילדים וברמה העירונית

פיתוח עתודה מנהיגותית שלב א – למועמדות בהמלצת מנהלות בתי הספר

פיתוח עתודה מנהיגותית שלב ב – למעוניינות לעשות שינוי תפקידי במערכת, נעסוק בטיפוח מיומנויות פרזנטציה, יזמות, הובלת צוותים, יצירת שותפויות ולמידה עצמית. כל אלו תוך חשיפה לידע נרחב מהארץ ומהעולם, מפגש עם מומחים שיסייעו בחשיפה ובפיתוח פרקטיקות יישומיות ורלוונטיות בשדה החינוכי בעיר.  תנאי קבלה – ראיון

כנס מנהיגות עירוני שיכלול מפגשי למידה והשראה לשדרת המנהיגות העירונית

מפגשי למידה והיוועצות עם מומחיות ומומחים בתחום המנהיגות מעולם העבודה, החברה והחינוך

"מנהיגות מורים איננה מושג חדש, אולם בכל פעם שאנו מתייחסים לרעיון נדמה שגילינו אותו לראשונה" (האריס, 2002). ואכן, דו"ח משנת 2004 של מכון הפיקוח על חינוך והדרכה בוויילס מצא כי בתי ספר חלשים מבחינת הישגיהם הם בתי ספר ששכבת מנהיגות הביניים בהם הייתה חלשה ולא קיבלה הדרכה מקצועית. 

מנהיגות ביניים מאמרים וכלי עבוד

מאמר זה טוען כי בית ספר שמאופיין ביכולת מנהיגות גבוהה ייצור סביבת עבודה והזדמנויות לכלל המבוגרים בקהילת בית הספר להתפתח כמנהיגים. התשתית לסביבה זו תהיה חקירה, דיאלוג ורפלקציה ממוקדי למידה, וכן אימון מנהיגות למורים.

מנהיגות, הגדרה חדשה: סביבה מעוררת למנהיגות מורים

מאמר מציג ממצאים מ-10 חקרי מקרה של בתי ספר מצטיינים בהם מנהלים תיווכו, כל אחד בדרכו, תכתיבים חיצוניים המתמקדים ביעילות ואפקטיביות ביצועים כדי להתאימם להקשר הבית ספרי. 

מנהיגים עם עקרונות? מנהיגות מוּנעת על-ידי ערכים: ראיות מ-10 חקרי

מקרה על מנהיגים בית ספריים מ

יש הבדלים בין מנהלים למנהיגים: מנהיגות היא בעיקרה מעשים, ולפעמים גם קצת תכונות אישיות, היא ודאי לא נמשכת כל הזמן ובכל החיים. אחד התבחינים החביבים עלי כנייר לקמוס למנהיגות ומנהיגים הוא פשוט, ומתאים לט”ו בשבט – מנהיגים מצמיחים מנהיגים. הם מגדלים מנהלים ומנהיגים סביבם ותחתם, ולעיתים גם מעליהם.

מנהיגים מגדלים מנהיגים – ההבדל הדק בין מנהלים למנהיגים

"מנהיגים לא נולדים, הם מתפתחים"כה אמר רודולף ג'וליאני,לשעבר ראש עיריית ניו-יורק, 
וכך מאמין גם ארז לוי, מנהל מטה שרשרת האספקה בחטיבה הסואלרית של "אפלייד מטריאלס" ויו"ר המועצה לניהול שרשרת האספקה בישראל. במהלך הרצאותיו בפני סטודנטים הוא נוהג לקיים מפגש שלם על נושא המנהיגות ומאפייניה השונים. "מנהיגות ניתן ללמוד, ללמד, לפתח ולשפר".

מנהיגים לא נולדים הם מתפתחים

שאלה הזו עתיקה כמעט כאנושות עצמה. היוונים הקדמונים האמינו שמנהיגות היא תכונה מולדת (לא בכדי, הפירוש של המילה כריזמה ביוונית הוא "מתת האל"). אבל אם הם צדקו ומנהיגות היא אכן תכונה מולדת, הרי בכל דור ודור היו אמורים להיוולד מנהיגים "טבעיים".

מנהיגות- מה זה בכלל?

סרטים והרצאות

- רוזלינדה טורס 

מה דרוש בכדי להיות מנהיג דגול? הרצאת טד

איתי טלגם –

להנהיג כמו המנצחים הדגולים – הרצאת טד

סיימון סינק –

איך מנהיגים גדולים משפיעים – הרצאת טד

bottom of page