top of page

כנס הגיל הרך ליזמות

 

כנס הקדם יסודי ליזמות התקיים ב-15.1.17. היה פשוט מופלא ביותר. 300 גננות העיר ומדריכות, מפקחות, מנהלי המינהל

 

ברשות קיימו כנס יוצא דופן אשר המוטיבים המרכזי היה שיתוף ידע ביזמות

bottom of page