top of page
כותרת1.png

אודות  צוות מתמטיקה 

אנו, חברות צוות מרחב מתמטיקה מרכז פסג"ה אשדוד מאמינות כי עם הכוונה מקצועית מדויקת ויצירת סינרגיה ושיתופי הפעולה בין כל השותפים העוסקים בחינוך המתמטי בעיר יקדמו את יעדי המתמטיקה ותניב לתוצאות מצופות
?מה
תמונה3.jpg
מרחב מתמטיקה במרכז פסג"ה אשדוד
?לשם מה
תמונה3.jpg

קידום תחום מתמטיקה - הבניית מהלכים להשבחת תהליכי הוראה/למידה/הערכה לשם צמצום פערים וקידום הישגים

?כיצד
תמונה3.jpg

המרחב יספק מענה לקשת רחבה של העוסקים

בהוראת המתמטיקה

    איסוף קולות, איתור צרכים ובניית מפת  מענים  בהתאם לצרכי השטח

לווי ותמיכה מקצועיים לשם קידום יעדי העיר הכפופים ליעדי המחוז בתחום
רכזות התחום כמובילות התחום – מרכזת מקצועי למובילה פדגוגית ועוד

תמונה3.jpg
תמונה3.jpg
תמונה3.jpg
טניה רקיטה.png

טניה רקיטה

מדריכה מחוז דרום

מירי אליהו.png

מירי אליהו

מדריכה במרכז פסג"ה אשדוד

מירי קיהן.png

מירי קיהן

מדריכה במרכז פסג"ה אשדוד

רונית.png

רונית מנדלייב

 מרכז יעץ והדרכה במתמטיקה 

פסג"ה אשדוד

מדריכה מחוזית

רכזת מרחב מתמטיקה

bottom of page