top of page

פרוט נושאי ההרצאות/ סדנאות

/שילוב ערכים בביה"ס
הכלה והשתלבות
בהנחיית גלית דאבח
גלית דבח - עותק.jpg

/שילוב ערכים בביה"ס

הכלה והשתלבות

בהנחיית איריס אלבז

איריס_edited.jpg
פדגוגיה/השראה
צופיה כהן
צופיה.jpg
הערכה
בהנחיית טליה יפרח
וסבטה קליסקר
טליה_edited.jpg
סבטה.jpg

חדשנות טכנולוגית

בהנחיית ז'נה גרלצבליט

זנה גרצבליט.jpeg
/שילוב ערכים בביה"ס
הכלה והשתלבות
בהנחיית מירה אנקונינה
מריה_edited.jpg
/שילוב ערכים בביה"ס
הכלה והשתלבות
בהנחיית אורית רוקח
אורית רוקח - עותק.jpg
פדגוגיה/השראה
בהנחיית זהר גולן
זהר גולן - עותק_edited.png
מוצרים 
בהנחיית דפנה רייך
דפנה.jpg
bottom of page