top of page

ברוכים הבאים למרחב סימולציה  - פסג"ה אשדוד

.במרחב ניתן להתנסות, לחוות, ללמוד ולתרגל מיומנויות לתקשורת מיטבית בשדה החינוכי
במרחב שני ערוצים ללמידה והתנסות

מרכז סימולציה - הלכה למעשה 

השפה היחידה להבנת דברים מסוימים היא חוויה ישירה

!יש חוויות שפשוט לא ניתן לתרגם, חייבים "לגעת" בשביל להבין

תצלום מסרטה.jpeg

לרשותכם סרטונים העוסקים במצבים קונפיקטואלים אותנטיים. תוכלו להשתמש בהם ככלי לתרגול מיומנויות תקשורת והתמודדות מיטבית

לבחירתכם שתי פרקטיקות למידה               

צפייה בסרטונים ללא שקופיות הדרכה וניתוח הסרטון בסיום הצפיה, באמצעות המחוון המצורף

    .צפייה בסרטונים המלווים בשקופיות הדרכה, בהן ניתן לעצור לחשיבה ולמידה

bottom of page