top of page
מהו SEL.png
התהליך שבאמצעותו ילדים, ילדות ובני נוער רוכשים ומיישמים ביעילות את הידע, העמדות והמיומנויות שנחוצים לצורך היותם מבוגרים בריאים
sel.png

רוצים שיצליח בלימודים? בדקו קודם מה מצבו החברתי

היכולות החברתיות הן בסיסיות לצרכים שיחכו לתלמידינו כשיצאו לעולם, אז למה אנחנו לפעמים שוכחים לשים אליהן לב
 רבקה אלקובי עם כמה טיפים בנושא
למידע נוסף

אצבע.png
הטעת הSEL בבית הספר.png
תהליך הטמעת   SEL.png
SEL הקשר בין מצב רגשי דר דפנה הדר.png

מקדמי למידה הקשורים למוטיבציה ולתפישות עצמיות

מושגי מפתח בתחום התפקוד הרגשי והקשר שלהם ללמידה

מושגי מפתח בתחום התפקוד החברתי והקשר שלהם ללמידה

גישות ותפישות כלליות להתמודדות עם שונות קוגניטיבית בבית-הספר

תכניות ומודלים חינוכיים ספציפיים להתמודדות עם שונות קוגניטיבית

למידע נוסף

אצבע.png
balls144.gif
balls144.gif
balls144.gif
balls144.gif
balls144.gif
SEL לוגו.png
bottom of page